Vertrouwenspersoon

Logo goed 200


“Onze Wielervereniging heeft twee vertrouwenspersonen, een vrouwelijke (Natasja Jacobs) en een mannelijke (Hans Eliens). De leden van de vereniging kunnen zich tot onze vertrouwenspersonen wenden indien er vertrouwelijke zaken dienen te worden besproken. De vertrouwenspersonen zijn aangesteld om een veilige en vertrouwde omgeving te waarborgen binnen onze vereniging, waarbij leden die problemen ondervinden vrijuit kunnen praten over hun zorgen, problemen en uitdagingen. Het is de taak van de vertrouwenspersoon om hiernaar te luisteren, ondersteuning te bieden en indien nodig advies te geven. 

Onze vertrouwenspersonen zijn geen therapeuten of professionele counselors. Hun rol is dus primair gericht op het bieden van een veilige ruimte en het bieden van informele ondersteuning. 

Een belangrijk kenmerk van de vertrouwenspersoon is gelegen in de vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon waarborgt strikte geheimhouding. Onze vertrouwenspersonen zijn gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan. Hans Eliens is al jarenlang advocaat. Advocaten hebben een geheimhoudingsplicht. Natasja Jacobs werkt voor de recherche. Ook daar dient uiterst vertrouwelijk met informatie om te worden gegaan. Informatie die met de vertrouwenspersoon wordt gedeeld, wordt dus niet naar buiten gebracht, tenzij daarvoor toestemming wordt verleend. 

De vertrouwenspersonen binnen onze vereniging zijn uiteraard volledig op de hoogte van de procedures en het beleid van de vereniging met betrekking tot klachten, conflicten of andere gerelateerde zaken. Indien nodig kunnen vertrouwenspersonen leden ook doorverwijzen naar externe bronnen, zoals professionele hulpverleners. Onze vertrouwenspersoon stellen zich toegankelijk naar de leden op. De vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol in het bevorderen van het welzijn en de veerkracht van onze leden. 

Tenslotte hebben onze vertrouwenspersonen ruime ervaring en affiniteit met de wielersport. Natasja Jacobs is lid geweest van de tourafdeling van Maaslandster Zuid-Limburg en fiets nog regelmatig. Hans Eliens is in een ver verleden voorzitter geweest van Wielerclub Zuid-Limburg, een van de voorlopers van onze huidige vereniging. Ook Hans Eliens fietst graag en regelmatig.

Onze vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via onze secretaris.”


Contact:

Zuyd Cycling Team
secretariszuydct@gmail.com
Parijsboulevard 10
6235 LJ Sittard

Correspondentie adres:

Zuyd Cycling Team
Rolduckerweg 32
6369 GV Simpelveld

Trainingsdagen:

Jeugd Catagoriën:

Dinsdagavond: van 18:45 tot 19:45 uur
Donderdagavond:      van 18:45 tot 19:45 uur 
   
 Zondagmorgen:

 

Tom Dumoulin Bike Park