Privacyverklaring Zuyd Cycling Team

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leden van Zuyd Cycling Team.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een goede administratie te kunnen voeren. De volgende gegevens verzamelen wij: naam, adres, postcode, plaats, email en telefoonnummer en geboortedatum.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan andere partijen. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Zolang u bij ons lid ben bewaren wij uw gegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na opzegging van het lidmaatschap verwijderden. 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Zuyd Cycling Team worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Zuyd Cycling Team maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.Zuy Cycling Team heeft hier geen invloed op. Wij geven Google geen toestemming om via Zuydcyclingteam.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

De website van Zuyd Cycling Team maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact:

Zuyd Cycling Team
secretariszuydct@gmail.com
Parijsboulevard 10
6235 LJ Sittard

Correspondentie adres:

Zuyd Cycling Team
Rolduckerweg 32
6369 GV Simpelveld

Trainingsdagen:

Jeugd Catagoriën:

Dinsdagavond: van 18:45 tot 19:45 uur
Donderdagavond:      van 18:45 tot 19:45 uur 
   
 Zondagmorgen:

 

Tom Dumoulin Bike Park