Huisregels Zuyd Cycling Team

logo goed


ALGEMEEN

 1. Voor iedereen die lid is van Zuid Cycling Team gelden onze gedragscodes waarmee we voor iedereen een gezond, veilig en plezierig sportklimaat creëren.
 2. Het deelnemen aan trainingswedstrijden of wielerwedstrijden is altijd op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Zuyd CT is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of letsel.
 3. We houden ons aan wet- en regelgeving, geldende richtlijnen en de aanwijzingen van staff en/of begeleiders.
 4. Geen overlast veroorzaken of rommel achterlaten.
 5. We zijn altijd behulpzaam, vriendelijk en respectvol naar elkaar.
 6. Je geeft je akkoord voor het gebruik van beeldmateriaal genomen op onze faciliteiten of bij trainingen of wielerwedstrijden.
 7. Signaleer je grensoverschrijdend gedrag? Onderneem actie!

INTERNE PROCEDURES

Contributie, Opzegging, Royeren

 1. Elk jaar wordt door het Bestuur in de algemene ledenvergadering de contributie voor het volgende jaar vastgesteld. Alleen inspraak als je ook aanwezig bent op de AVL
 2. Opzeggen van lidmaatschap moet gebeuren voor 15 december van einde contributiejaar. Opzeggen kan alleen via een mail naar de secretaris van Zuyd CT Het e-mailadres van de secretaris is secretariszuydct@gmail.com.
 3. Verlening opzegging kan alleen indien aan alle verplichtingen jegens de vereniging is voldaan. Tot dat moment geeft de vereniging geen licentie bij de nieuwe vereniging van het lid vrij.
 4. Hierna worden de kosten van de contributie voor het jaar daaropvolgend volledig in rekening gebracht.
 5. Betalingen van de contributie geschied via de aanwijzingen van de Penningmeester van Zuyd CT.
 6. Indien het lid de contributie 2 maanden na dagtekening penningmeester betaling contributie de vereniging nog verschuldigd is, kan men niet meer aan verenigingsactiviteiten deelnemen.
 7. De licentie voor het nieuwe wielerseizoen wordt door de vereniging pas vrijgegeven nadat betaling van de contributie en eventueel kledinggeld door het lid is betaald.
 8. Het bestuur heeft de mogelijkheid om voor haar moverende redenen een lid te Royeren, mits 2/3-meerderheid van het aantal bestuursleden hiertoe besluit.
  • Het lid heeft de mogelijkheid zijn/haar visie van de situatie van het bestuur kenbaar te maken, mondeling dan wel schriftelijk
  • Het bestuur kan besluiten de betrokkenen te horen om de situatie te kunnen duiden.
  • Het bestuur kan het lid per direct royeren, met opgaaf van redenen aan de betrokkene. 
  • Het geroyeerde lid dient aan alle verplichtingen te hebben voldaan voordat de licentie van de nieuwe vereniging, indien van toepassing, wordt vrijgegeven. 
 9. Het bestuur is gerechtigd personen te weren als lid, zonder van opgaaf van redenen.

VERTROUWENSPERSOON

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werken we aan preventie. En als het misgaat is er het meldpunt.

INTERN
Wij tolereren geen grensoverschrijdend gedrag. In onze gedragscode omschrijven wij heel duidelijk wat wij van onze leden verwachten en wat leden van ons mogen verwachten. Signaleer je grensoverschrijdend gedrag? Spreek de trainer of één van onze bestuursleden aan.

MELDPUNT CENTRUM VEILIGE SPORT (NOC*NSF)

Zit je ergens mee? Dan kan je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport (NOC*NSF) door te bellen naar 0900 – 202 55 90 (gratis) of je vraag te stellen via Whatsapp op 0653646928. Dit contact gaat buiten onze club om en is uiteraard discreet.

VRIJWILLIGERS
De enthousiaste inzet van leden is noodzakelijk voor een goed georganiseerde en geharmoniseerde vereniging, een mooi en veilig sportaanbod en een schoon en verzorgd TDB-park, ons accommodatie.

Leden van Zuyd CT verrichten dan ook jaarlijks minimaal 4 uur aan vrijwilligerswerk. Deze vrijwilligersuren kunnen door het lid zelf ingevuld worden, echter ook door andere personen zoals familieleden, vrienden etc. (van te voren aan te geven).

In samenspraak tussen de vereniging en de Stichting Bike Park Sittard-Geleen kunnen dit taken zijn zoals ondersteuning in wedstrijd- en trainingsactiviteiten, sponsortochten-ondersteuning, schoonhouden TDB-park, onderhoud grasterreinen, jeugdtrainingen, vrijwilligersfuncties enzovoort.

Elk lid heeft zelf een verantwoordelijkheid om tijdig in te schrijven op een taak.

De aanmelding voor en registratie van een taak geschied via een inzetrooster. Dit rooster wordt geplaatst op de website van Zuyd CT. (Afgesloten website gedeelte voor enkel leden)

KLEDING
We zijn trots op ons clubtenue en dankbaar voor de sponsoren die ons steunen. Vandaar dat we graag onze leden stimuleren om te shinen in ons clubtenue. Het clubtenue moet tijdens alle activiteiten van de club gedragen worden. Bij het niet dragen zonder geldende reden kan men verwijderd worden van een activiteit.

 1. Het clubtenue kan gezien worden als een mooie bijdrage van Zuyd CT aan onze leden. We streven er elke sponsorperiode na om één basisset ‘met een gereduceerde prijs’ in te bundelen in de contributie, mits de financiële situatie het toelaat.
 2. Om een vrijwilligersorganisatie als Zuyd CT te ontzorgen en adequate service te borgen, hebben we de afhandeling van het clubtenue uitbesteed aan onze kledingleverancier. De afspraken gesteld vanuit de kledingleverancier zijn van toepassing.
  1. klachten en geschillen rondom leveren en kwaliteit clubtenue gaan in principe via onze verenigingscoordinatoren.
  2. Maatwerk-kleding kan niet geruild worden en dient te worden afgenomen. Van te voren wordt aangeduid welke artikelen onder maatkleding wordt verstaan.
  3. Bij blijvende geschillen of inadequate afhandeling zal Zuyd CT de kledingleverancier hierover aanspreken.
 3. Elk lid heeft een eigen verantwoordelijkheid om het clubtenue te komen passen. Zuyd CT biedt vooraf mogelijkheden om clubtenue te passen. Met nadruk wordt het lid er op gewezen dat hij/zij verantwoordelijk is om de kledingmaten correct te bestellen.
 4. Er is een ‘vervang-protocol’ kapotte kledij na een valpartij indien leden namens de vereniging in klassiekers/etappe-wedstrijden worden opgesteld. In alle overige gevallen wordt kapotte kledij niet door de vereniging vervangen, dit geschiedt op kosten van het lid.
 5. Kleding wordt besteld nadat de betaling hiervan is ontvangen.

Tom Dumoulin Bike Park

Op onze accommodatie, het Tom Dumoulin Bike Park gelden de volgende algemene huisregels.

TOEGANG TDB-PARK

 1. De exploitant is niet verantwoordelijk voor diefstal/verlies en/of beschadiging van goederen
 2. Het betreden van het Tom Dumoulin Bike Park is op eigen risico
 3. Verboden toegang voor onbevoegden
 4. Fiets allemaal in dezelfde richting (rechtsom)
 5. Houd zichtbaar rekening met anderen
 6. Laat afval uitsluitend achter in de daarvoor bestemde afvalbakken
 7. Het dragen van een helm is verplicht
 8. Gebruik van koptelefoon dan wel/oortjes is niet toegestaan in verband met de veiligheid
 9. Geen toegang voor honden met uitzondering van hulphonden (mits aangelijnd)
 10. Tijdens het verhuur van de accommodatie is toegang om te fietsen beperkt of niet mogelijk
 11. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouder/beheerder op
 12. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld
 13. Drugs en alcohol (gebruik en/of bezit) zijn niet toegestaan
 14. De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging
 15. Bij calamiteiten bel 112 en waarschuw de toezichthouder/beheerder
 16. Bij het niet opvolgen van deze huisregels en/of bij ongewenst gedrag kan de toegang worden ontzegt

KANTINE

 1. We zijn vriendelijk en respectvol naar de barmedewerkers en bediening.
 2. Ruim afval te allen tijde netjes op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 3. Omkleden doe je in de kleedkamers. Dames in de dameskleedkamer en heren in de herenkleedkamer.
  * Een rugnummer opspelden mag in de kantine, mits bovenkleding aan.
 4. Laat alle spullen en kleding achter in de speciale Locker-ruimte.
  * Staff, medewerkers en vrijwilligers behouden het recht om achtergelaten kleding op de balie “gevonden voorwerpen”. Op eigen risico van de eigenaar van de achtergelaten spullen.

REGELS SPORTIEVE EVENTS & AANBOD

CLUBKOERSEN/CLUBWEDSTRIJDEN

 1. Luister te allen tijde naar instructies van de jury.
 2. Neem geen ongepaste risico’s en houdt rekening met elkaar.
 3. Helm en goed materiaal verplicht.
 4. Zorg voor een goed werkende transponder, anders geen uitslag (geen uitzonderingen).
 5. Tijdens trainingen en (club)koersen is het verplicht om alle overbodige zaken van de fiets te halen. Denk aan: Zadeltasje, lampen, opzetstuur, etc.
  * Het is niet toegestaan om met een opzetstuur deel te nemen aan trainingen en clubkoersen, met uitzondering van specifiek trainingen en wedstrijden voor tijdrijden.


GEZAMENLIJKE DUURTRAININGEN

 1. Onze gezamenlijke duurtrainingen vinden plaats op de openbare weg; we zijn dus onderdeel van het verkeer en houden ons aan de verkeersregels.
 2. Naast het handhaven van de verkeersregels gebruiken we ons gezonde verstand om samen met andere weggebruikers te kunnen genieten van de openbare weg en ruimte.
 3. Elke deelnemer neemt deel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 4. Volg altijd de instructies en coördinatie van de roadcaptain(s) op. We rijden samen en ondersteunen elkaar en de roadcaptain. De roadcaptain is uiteindelijk leidend in de instructies.

Contact:

Zuyd Cycling Team
secretariszuydct@gmail.com
Parijsboulevard 10
6235 LJ Sittard

Correspondentie adres:

Zuyd Cycling Team
Rolduckerweg 32
6369 GV Simpelveld

Trainingsdagen:

Jeugd Catagoriën:

Dinsdagavond: van 18:45 tot 19:45 uur
Donderdagavond:      van 18:45 tot 19:45 uur 
   
 Zondagmorgen:

 

Tom Dumoulin Bike Park