Gedragscode Zuyd Cycling Team

Logo goed 200


Zuyd Cycling Team is een wielervereniging waar plezier en ambitie in de sport prima samengaan. Wij zijn een vereniging van wielrenners/sporters en overige leden, met betrokkenheid bij en behulpzaamheid naar elkaar en naar Zuyd CT .

Binnen onze wielervereniging willen we dat de drempel laag is en iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn/haar eigen niveau de sport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke identiteit.

Deze gedragscode geldt voor alle personen die bij Zuyd CT zijn betrokken: renners van de vereniging, deelnemers aan activiteiten van buiten Zuyd CT, het bestuur, de begeleiding, vrijwilligers en iedereen buiten de vereniging die willen weten wat ze van ons kunnen verwachten én wat wij van hun verwachten. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we de vereniging.

Samen staan we voor een mooie, veilige en eerlijke sport. Op ons parcours het Tom Dumoulin Bike Park, de openbare weg en elders.

DIT ZIJN DE BASISREGELS VAN ZUYD CYCLING TEAM

 • We hebben respect voor de andere verenigingsleden; voor andere renners, voor het bestuur, de trainers, de verzorgers, ploegleiders, vrijwilligers en iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
 • We hebben respect voor renners en begeleiding van andere verenigingen. We waarderen en respecteren de inzet van vele vrijwilligers (juryleden, verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren) die de beoefening van onze sport mogelijk maken.
 • We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
 • Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor KNWU-juryleden, bezoekende clubs en hun supporters. Het zijn gasten en geen vijanden.
 • We respecteren de geldende regels en andere (weg)gebruikers in de openbare ruimte. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
 • We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 • We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door onze beslissingen en acties.
 • Verbaal-, fysiek- en digitaal geweld, pesten en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd. Je bent een voorbeeld voor anderen.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
 • Samen houden we onze sportomgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op. Samen dragen we bij aan het oa onderhouden van het Tom Dumoulin Bike Park. Als we buiten in de natuur sporten houden we ons afval bij ons.
 • Ook in de kantine houden we ons aan de algemeen geldende regels. [regels Stichting Bikepark Sittard-Geleen].
 • We spreken elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen moet worden, geven we dat aan bij het bestuur/technisch kader.
 • We streven naar een schone sport. Dit houdt in dat we onze kwaliteiten en capaciteiten ontwikkelen door middel van training en een passende levensstijl. Het gebruik van doping is absoluut onaanvaardbaar en resulteert in royering van het lid op staande voet.
 • Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Bij herhaaldelijk niet naleven van de gedragsregels door een verenigingslid, terwijl hij/zij daarop is aangesproken, neemt het bestuur passende maatregelen met als zwaarste maatregel het royeren van het verenigingslid. Eventueel royeren kan een mogelijk gevolg zijn.

AANDACHTSPUNTEN PER DOELGROEP OF SITUATIE

Sporters:

 • De passie voor wielrennen en het plezier is onze drijfveer.
 • Zet jezelf altijd volledig in en ben behulpzaam naar andere wielrenners.
 • Respecteer je medesporters en andere betrokkenen bij de sport.
 • We zijn sportief naar andere sporters. Gedrevenheid en sportiviteit gaan hand-in-hand.

Coaches, trainers, ploegleiders:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters bovenaan.
 • Stimuleer de passie voor wielrennen en het plezier. Plezier als voedingsbodem voor resultaten en gedrevenheid.
 •  Help iedereen (atleet, official) om hun potentieel te bereiken – respecteer het talent, ontwikkelingsniveau en doelen van elk persoon en complimenteer en moedig ze aan met positieve en opbouwende feedback.
 • Enig fysiek contact met een sporter moet passend zijn bij de context van veiligheid, de ontwikkeling en het welzijn van de sporter. Minimaliseer contact. Nooit ongewenst fysiek gedrag!!
 • Creëer een sfeer en cultuur waar openheid mogelijk is en wordt gewaardeerd.
 • Wees eerlijk en sta niet toe dat je goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden gesteld.
 • Indien mogelijk ben je niet alleen met een sporter.
 • Onenigheid met renners of ouders bespreekbaar maken in een overleg. Niet naast of op de baan in het bijzijn van andere ouders en renners.

Bestuursleden:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de leden boven alles.
 • Voer je verantwoordelijkheden met ijver en goede zorg uit en laat zien dat je bekwaam bent om dit te doen.
 • Sta niet toe dat vooroordelen, trots, commercieel belang, of belangenverstrengeling je objectiviteit en goede naam beïnvloeden.

Ouders:

 • Moedig kinderen aan om deel te nemen en plezier te hebben. Plezier is de voedingsbodem.
 • Focus op de inzet van het kind in plaats van op het winnen of verliezen.
 • Maak een kind nooit belachelijk en schreeuw of scheld niet bij het maken van fouten of verliezen.
 • Zorg voor een goed contact met de trainers en respecteer hun mening.
 • Stimuleer sportief gedrag bij de eigen kinderen.
 • Ga niet uit van verhalen van andere ouders maar raadpleeg het bestuur/begeleiding en wij verwijzen jullie door naar de juiste personen.

Op de openbare weg:

 • We gebruiken ons gezond verstand. Gebruik je kop, ook helm op.
 • We respecteren de regels op de openbare weg en de andere weggebruikers. De veiligheid van onszelf en andere weggebruikers staan voorop.
 • We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 • We passen ons aan de omstandigheden van de openbare weg aan. In bebouwde en onoverzichtelijke omgevingen passen we onze snelheid en rijstijl aan en voorkomen we onverwachte of onveilige situaties.
 • Als we met groepen rijden, zoeken we bewust naar rustige wegen. Tempo rijden op verkeersluwe en veilige wegen. Racen doen we op een (afgesloten) parcours.
 • Als je prijzen wilt winnen of laten zien dat je de snelste bent, dan doen we dat in georganiseerde clubwedstrijden.
 • Wees voorspelbaar en helder op de openbare weg, zodat mede wielrenners en weggebruikers geen ongewenste verrassingen ervaren. Ook voor renners richting aangeven bij een kruising.
 • We zijn vriendelijk en sociaal naar andere weggebruikers: ‘Goede middag’, ‘dank je wel’, ‘excuus’ en ‘fijne dag’ is ons niet ongewoon. We schreeuwen en roepen niet en maken geen handgebaren naar andere weggebruikers.
 • We blijven beleefd en bieden onze excuses aan indien er onverhoopt toch een vervelende of onveilige situatie is ontstaan.
 • We gooien geen afval op de openbare weg of in de natuur.

Contact:

Zuyd Cycling Team
secretariszuydct@gmail.com
Parijsboulevard 10
6235 LJ Sittard

Correspondentie adres:

Zuyd Cycling Team
Rolduckerweg 32
6369 GV Simpelveld

Trainingsdagen:

Jeugd Catagoriën:

Dinsdagavond: van 18:45 tot 19:45 uur
Donderdagavond:      van 18:45 tot 19:45 uur 
   
 Zondagmorgen:

 

Tom Dumoulin Bike Park